Drie gemeenten verbinden zich voor langere tijd aan gezamenlijke ambtelijke organisatie

Foto: Jeroen Stuve

De colleges van de gemeenten Alphen-Chaam, Baarle-Nassau en Gilze en Rijen hebben hun vertrouwen uitgesproken in de ABG-organisatie en haar medewerkers. Dat blijkt uit een bestuurlijk convenant dat de drie colleges hebben voorbereid. Zij vragen de drie gemeenteraden om het convenant vast te stellen. Het convenant  ‘Samen voor een sterkere ABG-samenwerking’ biedt de ABG-organisatie de rust en de gelegenheid om de dienstverlening aan de drie gemeentebesturen en inwoners verder te ontwikkelen.

 

Zekerheid bieden

Tot minimaal 31 december 2026 zien de drie colleges de ABG-organisatie als hun gezamenlijke ambtelijke organisatie. Daarbij bieden de drie colleges ook financiële continuïteit aan de ambtelijke organisatie. Zolang de vastgestelde uitgangspunten voor de organisatie gelijk blijven, tornen de drie gemeenten niet aan de afgesproken kostenverdeelsystematiek tot en met 2023.

 

Kwaliteitsverbetering

“De ABG-organisatie bestaat nu vier jaar. Zeker in het begin waren er veel zorgen. We hebben inmiddels mooie stappen gemaakt met de ABG-organisatie. Er is een duidelijke kwaliteitsverbetering van de dienstverlening voor onze inwoners zichtbaar. We handelen zaken sneller en beter af. Met deze organisatie zijn we in staat om dat te doen en tevens de extra taken die het Rijk heeft overgedragen, goed uit te voeren. Dat hadden de drie gemeenten zonder de ABG-organisatie nooit gekund.” aldus bestuursvoorzitter Marjon de Hoon-Veelenturf van de ABG-organisatie.

 

In gesprek blijven

De drie colleges blijven in gesprek over de ontwikkeling van de drie gemeenten en de ABG-organisatie. “We blijven elkaar de vraag stellen op welke wijze we met elkaar het best bestuurlijke en maatschappelijke uitdagingen aan kunnen gaan. Dat is een kerntaak voor ons als bestuurders en in het belang van onze inwoners en de medewerkers van de ABG-organisatie.” aldus  Marjon de Hoon-Veelenturf. In het convenant is opgenomen dat de drie colleges in 2023 een toekomstperspectief op de periode na 31 december 2026 voorstellen aan de drie gemeenteraden.

 

Reacties