Start werkzaamheden beplanting Centrumplan Gilze-Parkdeel

Foto:

Vrijdag 23 november is een aannemer begonnen met de voorbereidingen voor de nieuwe beplanting in het Centrumplan Gilze-Parkdeel. De gemeente heeft hiervoor opdracht gegeven aan aannemer Krinkels BV uit Wouw.

Wat gaan ze doen?

De aannemer is ongeveer twee weken bezig om het terrein op te schonen. In heel Gilze moeten ze bij graafwerkzaamheden nagaan of er nog oude munitieresten of bommen uit de Tweede Wereldoorlog in de grond zitten. Hiervoor gaat het bedrijf REASeuro op zoek naar niet-gesprongen explosieven. Als het terrein onderzocht is en er niets is gevonden, dan kan de aannemer de wortels van struiken verwijderen en de grond bewerken en bemesten. Ze letten hierbij op dat de boomwortels niet beschadigen. Daarna plant de aannemer nieuwe beplanting.

Heb ik last van de werkzaamheden?

Aan de Lange Wagenstraat is het nodig om enkele parkeerplaatsen tijdelijk af te sluiten. Er zijn voldoende parkeerplaatsen in de buurt waar u terecht kunt. De planning van de werkzaamheden is afhankelijk van het weer en wat REASeuro tijdens het onderzoek aan explosieven vindt. Ze proberen u zo weinig mogelijk overlast te laten ervaren van de werkzaamheden en danken u voor uw begrip hiervoor.

Kan ik mijn afvalcontainers aan straat zetten?

U kunt uw huisvuil op de gebruikelijke dagen aanbieden. Het kan zijn, dat de aannemer bezig is in het gebied waar normaal gesproken het huisvuil wordt ingezameld. In dat geval zorgt de aannemer dat het huisvuil opgehaald wordt en dat de containers weer bij uw woning terechtkomen. Voor vragen hierover kunt u bellen met de heer Ad van Hassel van Krinkels BV op telefoonnummer 06-50237913.

Heeft u nog vragen over de werkzaamheden?

Als u vragen of opmerkingen heeft over de werkzaamheden dan kunt u contact opnemen met Henri Schoenmakers, telnr. 06-12879531 en Ruud Overes, telnr. 06-55750485, die samen het werk namens de gemeente begeleiden.

Reacties