Controles gemeentelijke inschrijvingen en woonfraude weer van start

Foto: Pixabay

Vanwege de landelijke coronamaatregelen zijn er de laatste tijd geen huisbezoeken geweest in het kader van gemeentelijke inschrijvingen, nachtregister en woonfraude. Vanaf 1 mei is de gemeente hier weer mee begonnen.

Verkeerde inschrijvingen in de Basis Registratie Persoonsgegevens (BRP) kunnen leiden tot fraude met uitkeringen en toeslagen. Illegale kamerverhuur kan veel overlast veroorzaken. We vinden het belangrijk om de BRP op orde te hebben. Daarom is weer begonnen met de controles.

De BRP controleur

De controleur kan bij u aan de deur komen om te onderzoeken of alle personen die in uw woning wonen, staan ingeschreven in de gemeentelijke Basis Registratie Persoonsgegevens. Soms is dat in samenwerking met de Politie.
De controleur kan zich legitimeren en houdt rekening met de adviezen van het RIVM voor wat betreft het virus COVID-19.

Regels en melden

Bent u verhuisd en vergeten uw verhuizing door te geven? Doe dit dan alsnog zo snel mogelijk via www.gilzerijen.nl of neem contact op met het Klanten Contact Centrum via 14 0161.

Als u signalen heeft dat er teveel personen op één adres wonen, er sprake is van verkeerde inschrijvingen of kamergewijze verhuur, dan kunt u een mail sturen naar [email protected]

Reacties