D66 maakt andere keuzes voor de toekomst

Foto: Jeroen Stuve

Ingezonden: Op maandag 6 juli bespreekt de gemeenteraad van Gilze en Rijen vanaf 16.30 de Perspectiefnota 2021. Dat houdt in dat vooruit wordt gekeken naar de komende vier jaar en dat bepaald wordt in welke projecten de komende jaren geld zal worden gestoken en in welke niet.

Tegen weer hogere OZB met 5%
Omdat de gemeente kampt met te korten, wil het college van B&W wederom, voor het derde jaar op rij, de OZB fors verhogen: voor komend jaar met 5%, zodat de totale belastingverhoging in drie jaar op 30% voor huiseigenaren en bedrijven uitkomt. Onacceptabel voor D66, die alleen een verhoging wil met de prijsinflatie. Bovendien wil het college bepaalde zaken geheel of gedeeltelijk wegsaneren of kosten voor scholen verhogen. De fractie van D66 zal met een aantal voorstellen komen om te
proberen het voorgestelde meerjarenbeleid bij te sturen en bezuinigingen op paalde posten te niet te doen.

Vóór: aanpak wateroverlast, ondersteuning inwoners bij energiekosten, veiliger verkeer Zo komt D66 met een motie om hemelwater versneld van het riool af te koppelen. Dit kan in de toekomst wateroverlast, zoals onlangs in Rijen, voorkomen. En vragen we middels een motie om een fonds in te richten om inwoners en bedrijven (financieel) te kunnen ondersteunen in de energietransitie. Ook vragen we van het college om de Japanse Duizendknoop aan te pakken, die ook in onze gemeente aan een gestage opmars is begonnen. Iets wat ons uiteindelijk heel veel geld gaat kosten. Ook zullen we vragen om te onderzoeken of het aanleggen van fietssuggestiestroken in de Biestraat wel tot een veiligere verkeersituatie gaat leiden; is een vrij liggend fietspad niet veel beter?

Daarnaast ondersteunen we een aantal moties van collega fracties, zoals het tegen gaan van verpaupering van het buitengebied en ecologisch en insectenvriendelijk bermbeheer. Niet bezuinigen op onderwijs en (mantel)zorg Ook gaat D66 proberen om de bezuinigingen op de jonge mantelzorgers, het mantelzorgcompliment (dat het college wil verlagen van 100 naar 75 euro) de buurtsportcoaches en de schoolconciërges tegen te houden. De laatste twee zijn zaken waarbij we de kosten niet naar de scholen moeten verleggen, omdat het ten koste gaat van andere onderwijsmiddelen.

Gemeente moet eerst ‘in eigen huis’ bezuinigen

Wat D66 betreft gaan we een groenere en socialere koers varen de komende jaren. En willen we dat de gemeente eerst ‘in eigen huis’ gaat bezuinigen door de ambtelijke uitbreiding terug te draaien evenals een onnodige vierde wethouder. Bovendien hoeft een eventuele verhuizing van de ambtelijke organisatie geen extra geld te kosten.

De vergadering start 16.30 uur en zal de rest van de avond in beslag nemen. De vergadering is live te volgen via https://vimeo.com/event/35552. Als u wilt weten hoe de verschillende fracties onze toekomst zien schakel dan in en kijk en luister mee.

Reacties