Woonvisie doorvertaald: veel bouwen en plannen maken voor de vier dorpen

Foto: Pixabay

Het college heeft de woonvisie “Wonen in Gilze en Rijen; doorstromend, duurzaam en divers” vertaald in een uitvoeringsplan en een nieuwe woningbouwplanning voor de vier dorpskernen. De nieuwe woningbouwplanning geeft aan dat plannen die er zijn, aansluiten op de woonvisie. Om te blijven bouwen naar behoefte betrekt de gemeente inwoners bij de verdere uitvoering van de woonvisie.

“Er is altijd nog ruimte voor nieuwe plannen. We komen graag in contact met inwoners die inbreidingsplannen hebben of plannen voor nieuwe gemeenschappelijke woonvormen. Op basis van de woonvisie bekijken we dan de mogelijkheden, ”aldus wethouder Sandra Diepstraten (wonen).

Voor nieuwbouw in Molenschot zoekt de gemeente het overleg met Defensie en de provincie Noord-Brabant. De ambitie is om vanaf 2022 te gaan bouwen in Molenschot. “We zijn in overleg met de belangengroep Hulten en de Integraal dorpsontwikkelingsplangroep over nieuwe mogelijkheden die passend zijn voor deze dorpskern”, vertelt wethouder Sandra Diepstraten.

Reacties